Dây chuyền sản xuất ỐNG GIÓ Autoline VI-U đầu tiên tại Việt Nam – Laser CNC

Dây chuyền sản xuất ỐNG GIÓ Autoline VI-U đầu tiên tại Việt Nam

Mô tả

Dây chuyền sản xuất ỐNG GIÓ Autoline VI-U đầu tiên tại Việt Nam

Máy của chúng tôi được thiết kế để sản xuất ống bằng cách uốn và cắt tấm cán theo  kích thước mong muốn, để làm ra một sản  phẩm ống gió bạn cần có qua nhiều công đoạn và có nhiều nhân công. Thay vì vậy, bạn chỉ cần một Dây chuyền sản xuất ỐNG GIÓ Autoline VI-U, nhờ máy này mà bạn có thể thực hiện sản xuất nhanh, chính xác và hiệu quả về chi phí và nhân công. Máy của chúng tôi không có sự lãng phí tấm tole hao hụt so với cắt thủ công. Những điều kiện sản xuất này sẽ cho phép bạn nâng cao lợi nhuận trong một thời gian ngắn, tăng thị trường của bạn với hàng hoá được bảo đảm về số lượng và chất lượng.