Dây chuyền sản xuất ỐNG GIÓ Autoline V-STRAIGHT đầu tiên tại Việt Nam – Laser CNC

Dây chuyền sản xuất ỐNG GIÓ Autoline V-STRAIGHT đầu tiên tại Việt Nam

Mô tả

Máy của chúng tôi được thiết kế để sản xuất ống gió bằng cách uốn và cắt theo  kích thước mong muốn, sản xuất được ống gió với nhiều kích thước và giảm tối đa nhân công, thời gian và nâng cao lợi nhuận. Nhờ máy này mà bạn có thể thực hiện sản xuất nhanh, chính xác và hiệu quả về chi phí trong một xưởng với nhân viên ít hơn. Máy của chúng tôi ngăn ngừa sự lãng phí vật liệu và tiết kiệm gần như lên đến 20%. Những điều kiện sản xuất này sẽ cho phép bạn kiếm lời trong một thời gian ngắn, tăng thị trường của bạn với hàng hoá được bảo đảm

Khách hàng có thể lựa chọn dây chuyền sản xuất tự động đường ống U -Type hoặc Straight-Type theo tình hình thực tế của nhà máy